Anlægsskemaer

Fra 7. oktober 2020 skal alle byggesager foregå via byggesagsmodullet på den digitale arbejdsplads (DAP).

Link til byggesagsmodulet på DAP findes her

På den digitale arbejdsplads findes en tjekliste til menighedsrådene  - hvilke bilag skal være klar til oplaodning i byggesagsmodullet i forbindelse med ansøgning til provstiet og stiftet - tjeklisten findes her

Ydermere findes der også en videovejledning til hvordan byggesagsmodullet bruges samt en skriftelig vejlning under knappen "Byggesag" på DAP'en.

 

Provstiudvalget - Ansøgning om anlæg og ekstraordinære anlæg (anskaffelser) findes her

Budgetudvalgets Anlægsskema findes her.

 

Skabelon til afsluttende byggeregnskab findes her

 

Budgetter og regnskaber for de enkelte kirker er tilgængelige ved henvendelse til kirkekontorerne eller via sogneportalen.