Provstiudvalget

Til provstiudvalg vælges mindst 4 og højst 8 læge medlemmer samt 1 repræsentant for provstiets præster.

Provsten er født medlem.

Provstiudvalget vælges for en 4-årig periode (den nuværende valgperiode udløber i år 2025). Ved valget i 2021 blev det bestemt at provstiudvalget i Valby-Vanløse provsti skal bestå af 8 læge medlemmer samt præsterepræsentanten.

Til provstiudvalget er for indeværende periode (2021 - 2025) følgende valgt:

Næstformand Kai Wøldike Bested

      Kai Wøldike Bested - Valby sogn, næstformand og medlem af Budgetudvalget

 

Ulrich Piltoft - udenfor menighedsråd, medlem af Budgetudvalget (billed kommer)

 

Menigt medlem Carsten Albertsen

      Carsten Albertsen - Udenfor menighedsråd

 

Jørgen Anthoni - Timotheus sogn (billede kommer)

 

Anne Krisine Ramm - Grøndal sogn (billede kommer)

 

Flemming Carlsen Brandenborg - Aalholm sogn (billede kommer)

 

  Inger Margrethe Damgaard Kofod-Svendsen

 

  Lis Tove Smidt - Valby Søndre sogn

 

   

Præsterepræsentant Sognepræst Karin Thanning Christensen

    Karin Thanning Christensen - Sognepræst Valby Søndre sogn

 

Formand provst Finn Vejlgaard

   Provst Finn Vejlgaard er valgt til formand for provstiudvalget.