Vejledninger m.v.

 

Vejledning ved Organistansættelse:
Vejledningen om organistansættelse er nu blevet evalueret og revideret jf. nedenstående mail fra DOKS formand Karin Schmidt Andersen.
"Til Københavns Stift
Vejledningen fra 2015 ang. brug af konsulenter i forbindelse med organistansættelse er nu blevet evalueret i form af en række meget positive tilbagemeldinger fra menighedsråd, der har benyttet konsulent og de organister der er blevet ansat.
Efter samarbejde med biskoppen, der har fulgt sagen tæt,  er vejledningen nu blevet opjusteret og fremsendes hermed til videre distribution til provster og tilgængelighed via stiftet.
Til oplysning vil vejledningen kunne findes på DOKS hjemmeside, og efter aftale vil Helsingør Stift ligeledes gøre den tilgængelig på deres hjemmeside og ved udsendelse til provster."

Klik her for at læse vejledningen