Provstiet

 

Et provsti er en administrativ gruppering af sogne, der sammen med andre provstier udgør et stift.

Provsten er præsternes direkte foresatte for så vidt angår de gejstlige sager.

I administrative anliggender er provsten mellemled mellem biskoppen på den ene side og provstiets præster og menighedsråd på den anden.

Et provsti ledes af en provst i samarbejde med et folkevalgt provstiudvalg.

Provstiudvalget består af provsten og et antal læge medlemmer, der er valgt af provstiets menighedsråd. Provstiudvalget er altså delvist, indirekte folkevalgt.

Provstiudvalget fører tilsyn med menighedsrådene i økonomiske og administrative anliggender.

En af provstiudvalgets vigtigste opgaver er at godkende menighedsrådenes budgetter og ud fra dem fordele den kirkeskat, der opkræves i kommunen mellem de forskellige sogne. Heraf følger også, at provstiudvalget i mange tilfælde bliver den myndighed, som må foretage prioritering af større anlægsarbejder ved de forskellige kirker og præstegårde indenfor provstiet eller kommunen.

 

Valby-Vanløse provsti blev oprettet jfr. skrivelse fra Kirkeministeriet af den 14. april 1983 og var gældende fra den 1. maj 1983.

Provstiet kom til at bestå af bestanddele fra Nordvestre og Vestre provstier i forbindelse med en revision af de københavnske provstigrænser, og fik navn efter de bydele, som det dækkede, nemlig Valby og Vanløse.

Daværende provst Hans Hermansen, Timotheuskirken varetog stillingen frem til 1997, hvor Finn Vejlgaard blev provstiets provst.

 

Kirker og sogne ledes og styres ligeledes af et demokratisk valgt menighedsråd.

Valby-Vanløse provstiudvalg er valgt blandt medlemmerne i provstiets sogne.

 

Der er 106.014 indbyggere i provstiet, heraf er 64.039 medlemmer af folkekirken  (tal pr. 01.01.2015).

 

Der er 10 kirker og 9 menighedsråd i provstiet.

Yderligere oplysninger kan hentes her.